Registerreimbytte

LitenMCAUTODOC
 • MEDLEM
 • 2004 KIA RIO
Fire sylindret tohjulsdrift manuell 124, 00 miles.

VIN # KNADC125X46331403 / 1.6L.

Jeg må vite den spesifikke prosedyren for utskifting av registerreim for dette kjøretøyet, inkludert alle relevante dreiemomentspesifikasjoner, så snart som mulig. Takk. Har du det samme problemet? Ja Nei Mandag 2. februar 2009 KL. 05.42

32 svar

LitenBMRFIXIT
 • EKSPERT
Registerreimbytte - 1.5L & 1.6L - DOHC -2004 Kia ​​Rio

Momentspesifikasjoner: Ft. Lbs. (N.m)
Remskivebolt for veivaksel 9-13 (12-17)
Veivaksel Tannhjul Bolt 80-87 (108-118)
Registerreimstyreskive 9-13 (12-17)
Tannremstrammerulle 28-38 (38-51)
Låsebolt Vannpumpe Remskivebolt 9-13 (12-17)

Registerreim dekselbolter
INCH Lbs. (N.m) 70-97 (8-11)

Registerreimbytte- 1.5L & 1.6L - DOHC -2004 Kia ​​Rio

Fjerning og installasjon
Registerreim:

FORSIKTIG: Dette programmet er en interferensmotor. Ikke roter kamaksel eller veivaksel når tannremmen er fjernet, ellers kan det oppstå motorskader.

Fjerning:
1. Koble fra den negative batterikabelen. Løsne servostyringslåsebolter og muttere, og fjern spenningen fra servostyring og klimaanlegg. Fjern servostyring og klimaanlegg.

2.Løsne og fjern generatorboltene. Fjern vannpumpeskiven. Fjern remskive på veivaksel og styreplate for tannrem. Fjern de øvre og nedre dekslene til registerreimene.

3.Drei veivakselen slik at timing-merket på veivakselhjulet er justert med timing-merket på motoren. Forsikre deg om at 'I' -merke på inntaksakselhjulet er justert med merket på sylinderdekselet, og 'E' -merket på eksos kamakselhjulet er justert med merket på sylinderdekselet.

FORSIKTIG: IKKE beveg kamaksel eller veivaksel når timing-merkene er riktig plassert.

4.Løsne låsebolten for strammehjulet. Mens du beskytter tannremmen med en fille, må du fjerne strammehjulet. Hvis beltet skal brukes på nytt, merker du retningen for tannremmen for riktig montering. Fjern tannremmen.

Undersøkelse
Bytt registerreim hvis det er forurenset med olje eller fett. Sjekk beltet for slitasje, flosser eller andre skader. Inspiser løpeskive og strammehjul for ujevn slitasje og jevn lagring. Undersøke
kamakselhjul og veivakselhjul for ødelagte tenner eller skader.
MERKNAD: Bytt ut fjæren når kileremmen byttes ut. Bytt ut komponenter som viser skade eller overdreven slitasje.

Installasjon
1.Installer strammerullen. Trekk strammerullen til sitt ytterste punkt, og stram låsebolten. Kontroller at timing-merket på veivakselhjulet er justert med timing-merket på motoren. Forsikre deg om at kamakselhjulene er på linje med merkene på topplokk.

2.Installer tannremmen på veivakselhjulet først, deretter rullhjul, eksos kamakselhjul, inntak kamakselhjul og til slutt strammerull. Forsikre deg om at det ikke er noe løshet i beltet mellom hjulhjul og eksos kamakselhjul, eller mellom inntak og eksos kamakselhjul.

3.Løsne låsebolten for strammehjulet, og la strekkfjæren spenne på tannremmen. Ikke legg til ekstra spenning. Stram låsebolten for strammehjul etter spesifikasjon ..

4.Drei veivakselen to fulle svinger (kun med klokken), og juster timing-merket på veivakselhjulet med timing-merket på motorblokken. Forsikre deg om at merkene på kamakselhjulene stemmer overens med merkene på sylinderdekselet. Hvis merkene ikke stemmer overens, må du fjerne tannremmen og gjenta prosessen fra spenningen.

5. Mål avbøyning av registerreim ved å bruke moderat trykk midt mellom kamakselhjulene. Hvis avbøyningen ikke er 11-13 mm (0,39-0,50 ') med 22 kg. (10 kg) påført kraft, gjenta installasjonsprosessen fra spenningsinstallasjonen. 6.Installer nedre og øvre deksel til registerreim, styreplate for tannrem og veivaksel. Installer vannpumpehjul. Stram alle boltene etter spesifikasjon.

7.Installer generatorbeltet og juster spenningen. Installer servostyring og klimaanlegg, og juster spenningen. Koble til negativ batterikabel.


img / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning-2.jpgimg / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning-3.jpg

2005 nissan altima belteføring


img / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning-4.jpg

img / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning-5.jpgimg / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning-6.jpgVar dette svaret nyttig? Ja Nei +13 Mandag 2. februar 2009 KL. 06:17 img / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning-8.jpgOHIO28
 • MEDLEM
 • 2004 KIA RIO
Informasjonen jeg leter etter er hvilken vei egentlig trinsene går tilbake på hvert kamera? Når vi ser på bildene 100_1377, 1378 og 1379, er pinnene på hver kam og 'I' og 'E' på remskivene. Remskivene kan enten gå på kameraet som vender mot 'I' eller 'E & # 34.

Jeg forstår hvordan jeg skal justere remskivene etter tidsmerket etter at remskivene er på. Men fester jeg trinsene til kammen, gjør jeg også det samme for hver trins med kamstiftene? Betyr, at når jeg setter remskive på bakkammen eller inntakskammen, setter jeg også kampinnen mot 'I & # 34? Og det samme for eksos 'E' på riktig kamera?

Hei mann takk igjen.

OHIO28 Var dette svaret nyttig? Ja Nei +1 mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) img / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning-9.jpgRACEFAN966
 • EKSPERT
Ok her er et bilde av hvordan det skal se ut når de installeres. Håper dette hjelper. Takk.


img / erstatt-fjern / 00 / tannrem-erstatning.gif

ford blødningsprosedyre for fusjonsbrems
Var dette svaret nyttig? Ja Nei +1 mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) Trinn for trinn bytte av tannremOHIO28
 • MEDLEM
Racefan966 --- Beklager at dette ikke er det jeg spør om. Bildet 2CARPRO fortsetter å vise er justeringsmerkejusteringen etter at remskivene er installert. Jeg trenger informasjon for å installere remskivene på kamene. Se trinsene kan enten fortsette klokka 12 eller 6. Hvilket vil påvirke tidsmerket (bildet du la ved).

Jeg trenger bildet for å ta på trinsene på hvert kamera. Jeg skrev: 'Informasjonen jeg leter etter er hvilken vei trinsene faktisk går tilbake på hvert kamera? Når vi ser på bildene 100_1377, 1378 og 1379, er pinnene på hver kam og 'I' og 'E' på remskivene. Remskivene kan enten gå på kam mot 'I' eller 'E'.

Jeg forstår hvordan jeg skal tilpasse remskivene med tidsmerket etter at remskivene er på. Men å feste remskivene til kammen, gjør jeg det samme for eah remskive med kampinnene? Betyr at når jeg setter remskive på bakkammen eller inntakskammen, setter jeg også kampinnen mot 'jeg'? Og det samme for Ehaust 'E' på riktig kamera? '

Vennligst les ovennevnte spørsmål, du har vært til stor hjelp tidligere. Takk skal du ha

OHIO28. Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) Serpentine Belt Erstatning Ford F-150 5.4L VRACEFAN966
 • EKSPERT
Veiledningssporene er peket ned best jeg kan fortelle. Her er det eneste andre bildet jeg kan finne.


Serpentine Belt Replacement Chrysler

Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) Serpentine Belt Replacement Ford ContourOHIO28
 • MEDLEM
 • 2004 KIA RIO
Motor Mekanisk problem
2004 Kia ​​Rio 4 cyl Forhjulsdrift Automatisk

HJELP! Forstår om tannremmen går i stykker, har jeg sannsynligvis noen bøyde ventiler for å også skifte. Hvilke andre skader på motoren kan oppstå i dette tilfellet? Takk for tiden og hjelpen.

Ohio28. Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) Vi ansetterDAVE H
 • MEDLEM
Generelt er ventilene verst! Kontroller stempeltoppene, og test også hodetrykket etter utskifting av ventilene! Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) Online bilreparasjonshåndbøkerTINAD72
 • MEDLEM
 • 2004 KIA RIO
 • 4 SYL
 • 2WD
 • AUTOMATISK
 • 70 000 TUSEN
HVORDAN. Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) BMRFIXIT
 • EKSPERT
TIDREM
Fjerning
Koble fra den negative batterikabelen. Løsne servostyringslåsebolter og muttere, og fjern spenningen fra servostyring og klimaanlegg. Fjern servostyring og klimaanlegg.
Løsne og ta ut generatorboltene. Fjern vannpumpeskiven. Fjern remskive på veivaksel og styreplate for tannrem. Fjern de øvre og nedre dekslene til registerreimene.
Vri veivakselen slik at timing-merket på veivakselhjulet er justert med timing-merket på motoren.
Forsikre deg om at 'I' -merke på inntaksakselhjulet er justert med merket på sylinderdekselet, og 'E' -merket på eksos kamakselhjulet er justert med merket på sylinderdekselet. Se fig. 4.
FORSIKTIG: IKKE beveg kamaksel eller veivaksel når timing-merkene er riktig plassert.

Løsne strammerullens låsebolt.

Mens du beskytter tannremmen med en fille, fjerner du strammerullen. Hvis beltet skal brukes på nytt, må du markere retningen på tannremmen for riktig montering. Fjern tannremmen.

Installasjon
Installer strammehjul. Trekk strammerullen til sitt ytterste punkt, og stram låsebolten. Kontroller at tannmerke på veivakselhjulet er på linje med timingmerket på motoren.
Forsikre deg om at kamakselhjulene er på linje med merkene på topplokkdekselet.
Installer tannremmen på veivakselhjulet først, deretter mellomhjul, eksos kamakselhjul, inntak kamakselhjul og til slutt strammerulle.
Forsikre deg om at det ikke er noe løshet i beltet mellom hjulhjul og eksos kamakselhjul, eller mellom inntak og eksos kamakselhjul.
Løsne strammehjulets låsebolte, og la strammerfjæren spenne på tannremmen. IKKE legg til ekstra spenning. Stram strammerullens låsebolter etter spesifikasjon.

Drei veivakselen to fulle svinger (kun med klokken), og juster timing-merket på veivakselhjulet med timing-merket på motorblokken.
Forsikre deg om at merker på kamakselhjulene stemmer overens med merkene på sylinderdekselet.
Hvis merkene ikke stemmer overens, fjerner du registerreimet og gjenta prosessen fra strammerinstallasjonen.
Mål avbøyning av registerreim ved å bruke moderat trykk midt mellom kamakselhjulene. Hvis avbøyningen ikke er 11-13 mm (0,39-0,50 ') med 22 kg. (10 kg) påført kraft, gjenta installasjonsprosessen fra strammerinstallasjonen.
Installer deksler på nedre og øvre tannrem, styreplate på tannrem og remskive på veivaksel. Installer vannpumpehjul. Stram alle boltene etter spesifikasjon.

Installer generatorbeltet og juster spenningen. Installer servostyring og klimaanlegg, og juster spenningen. Koble til negativ batterikabel.
Gi meg beskjed Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) NE14YAH
 • MEDLEM
 • 2004 KIA RIO
 • 4 SYL
 • FWD
 • AUTOMATISK
 • 74 000 TUSEN
Min 2004 Kia ​​Rio med 74k brøt tannremmen og brøt stempel og ventiler i # 4 sylinder. Sendte hodet til maskinverksted for reparasjoner, og vi byttet ut stempel- og stangmontering. Vi monterer nå og hodet er på blokken. Spørsmålet mitt er at kamremskivene ble fjernet fra kamene tidligere for reparasjoner av hodet, og nå har vi ingen anelse om hvordan kamremskivene orienterer seg mot kamakslene, siden pinnene på kamakslene kan installere en av to forskjellige måter å være remskivene på. et spor over midten i stedet for bare ett hull. Hodet ble installert med alle stempler i sylindrene, 90 grader etter TDC. Hvordan installerer og klarer vi riktig? Er det noen detaljerte diagrammer og bilder med instruksjoner som du kan henvise meg til? Jeg har prøvd kiatechinfo uten hjelp på dette området og har ikke lyktes med å finne informasjon på nettet om dette emnet. Jeg tror at hvis jeg hadde noen indikasjoner på hva jeg skulle se etter angående orienteringen til kamloppene for sylinderen # 1 i forhold til TDC, vil jeg kunne fortsette med tillit, men jeg vil absolutt ikke ødelegge ventilene det er en interferensmotor. Enhver hjelp du kan gi i dette området vil bli satt stor pris på. Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) JACOBANDNICKOLAS
 • EKSPERT
Se belteføringsdiagrammene på denne siden. Så langt som TDC, når nr. 1 er på TDC, bør kammen være lengst unna å åpne noen ventiler som den kan. Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) JESSER007
 • MEDLEM
 • 2004 KIA RIO
 • 4 SYL
 • 2WD
 • AUTOMATISK
 • 74 000 TUSEN
Tidsmerker for 2004 kia rio på kamaksel Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) SKRYKKER1
 • MEDLEM
Var dette svaret nyttig? Ja Nei +1 mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) KG6TZE
 • MEDLEM
 • 2009 KIA RIO
 • 67.885 TUSEN
Jeg lurer på om tandremdiagrammet og instruksjonene for min Kia Rio 2009 er den samme som alle de andre diagrammene og instruksjonene fra forskjellige år, for å endre den. Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) 2CEXPT
 • MEDLEM
For hvilken liter motor? Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) KG6TZE
 • MEDLEM
1.6 dohc Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) 2CEXPT
 • MEDLEM
Sett stempel nr. 1 på kompresjonsslaget / TDC, og juster deretter merkingene på kam- og sveivhjulene for å indikere reparasjonsmanualen. - Bilde (Klikk for å forstørre) Var dette svaret nyttig? Ja Nei +2 mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) TMYERS1
 • MEDLEM
 • 2003 KIA RIO
Motor Mekanisk problem
2003 Kia Rio 4 cyl Forhjulsdrift Automatisk

Hvilke kamtimingmerker bruker jeg? Inntak eller eksos Bruker jeg samme tidsmerke på hvert kamera, og hvor peker de på? Takk Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) JACOBANDNICKOLAS
 • EKSPERT
Se belteveiledningene som er oppført på dette nettstedet. Var dette svaret nyttig? Ja Nei -1 Mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått) RICKYSAWYER
 • MEDLEM
 • 2001 KIA RIO
Motor Mekanisk problem
2001 Kia Rio 4 cyl Forhjulsdrift Automatisk

Hvor kan jeg finne et diagram for utskifting av tannrem som indikerer tannremmerker?

Takk skal du ha. Var dette svaret nyttig? Ja Nei mandag 29. oktober 2018 klokken 18:56 (sammenslått)

Vær så snill Logg Inn eller registrere for å legge ut et svar.

Relatert tannrem Bytt / fjern innhold

Erstatt tannrem og hode, bilveiv men

Jeg har nylig erstattet tannremmen og hodet, bilveivene, men vil ikke starte, hva skal jeg sjekke?
Spurt av mackshouse & middot 25 SVAR 7 BILDER 2004 KIA RIO VIDEO Trinn for trinn tannremskifteveiledning Instruksjonsvideo for reparasjon

Kia Rio 2006 1.6

Tannremmen brøt og når jeg bytter ut, har jeg ikke kompresjon i sylinder 3 og 4 Hva er problemet?
Spurt av Kvikksølv 12 & middot 4 SVAR 2006 KIA RIO

Skrikende støy på kaldstarter. Registerreim endret ...

Skrikende støy på kaldstarter. Registerreim endret hos forhandler 28.000. Kan støy være vannpumpe? Hyow ville jeg finne ut av det? Spurt av Anonym & middot 2 SVAR 2005 KIA RIO

Mistet tannrem erstatning, men nå er begge ventilene åpne ...

Mistet tannrem erstatning, men nå er begge ventilene åpne. Hva skal jeg gjøre videre? Spurt av Anonym & middot 1 SVAR 2006 KIA RIO

Kommer dette til å bli en god bil?

Jeg har lest noen dårlige ting på Kia Rios, men jeg tenker på å få det og med en gang å skifte ut tannremmen hvis jeg trenger det. Hvordan ... Spurt av Regnfrihet91 & middot 1 SVAR 2003 KIA RIO SE MER

Still et bilspørsmål. Det er gratis! Serpentine Belt Erstatning Ford F-150 5.4L V
Serpentine Belt Replacement Chrysler
Serpentine Belt Replacement Ford Contour

Interessante Artikler

Vindusviskere sluttet å fungere

Vindusviskere slutter å virke. Svar 1: Hei, vindusviskermotoren må kontrolleres for kraft 12 volt, hvis det ikke er strøm mens du dreier vindusviskerne ...

2002 Chevrolet Tahoe Stalling / miste kraft

Jeg har skiftet tennplugger, tennpluggledninger, drivstoffilter, drivstofftrykksensor, spiralpakker, full innstilling. Så når jeg skal skyve gasspedalen i den ...

2002 Buick Lesabre Motor Stalling

Motoren min begynte å gå i stå for et par uker siden. Jeg tok den med til et verksted, og han byttet tennpluggene og ledningene mine. Rengjørte også injektorene mine ...

Drivstoffinjektor

2004 Chevy Impala 3.4L 40k miles. Bilen min går på tomgang veldig dårlig, og når du starter bilen, kommer det røyk fra eksa-røret og det lukter som ...

Magert Eksos

Magert Eksos

Serpentine og tannremdiagrammer

Merk og rutelinjer for bilmotorer som hjelper til med å reparere noe som ellers ville være vanskelig.

2005 Dodge Durango stalling, sporadisk tomgang

Kjøretøyet vil stoppe noen ganger når det svinger skarpt i lav hastighet. Noen ganger vil kjøretøyet stoppe og tomgang hopper rundt ved stopplys ...

1998 Chevy Lumina Hvor er low end-porten for A / C?

Strømmen min sluttet å kjøle. Sikringen er god og viften fungerer, så tro den må lades. Jeg kjøpte kjølevæsken. Hvor er den lave endeporten for å si det ...

Hvordan installere tannrem med 3,5 V6

Jeg kan ikke tilbakestille tannremmen. Svar 1: UTSKIFTING AV TIDREMME 3.2L & 3.5L V6 1999 Isuzu Trooper S Side 1 av 3 TIDREMTIPS ...

2002 Dodge Dakota kraftdørlåser fungerer ikke

2002 Dodge Dakota Quad Cab Power-dørlåser fungerer nå av og til. Første ting i AM, dører åpnes med nøkkelhode. Etter å ha kommet til destinasjonen, ...

Motorolje

Jeg la 5 30 olje i Toyota Camry 1995 i stedet for 10W 30. Jeg la bare inn en liter hva skal jeg gjøre? Svar 1: Hvis produsenten anbefaler 10W30 ...

2005 Cadillac CTS Skifte et dødt batteri

Jeg skal skifte ut et dødt batteri på 2005 CTS Cadillac. Batteriet på denne modellen er plassert under panseret på passasjersiden. I ...

2001 Neon - Alternator lading problem

Jeg jobber med et nytt Dodge Neon-batteri fra 2001 og byttet ut dynamoen med en reman. Alternator vil ikke lade bilstart, men helt klart ...

Sent og hardt skiftende

V8 tohjulsdrift automatisk. Jeg har c1500 lastebil. det skifter sent fra første til andre gir, og når det gjør det, smeller det giret inn ...

Viftemotoren fungerer ikke?

Jeg har en Monte Carlo SS Supercharged fra 2005, og blåserviften fungerte bra, og gikk for å falme inn og ut for ikke å fungere i det hele tatt. Svar 1: Det høres ut ...

2001 Altima

2001 Altima GXE vil ikke starte. Kanskje på grunn av olje i tennplugghullene. Bare skiftet olje og fylt opp alle væsker. Tennpluggledninger var ute av å skyte ...

Drivstoffpumpetrykk

Hva er riktig psi for bilen min oppført ovenfor 3,8 liters drivstoffpumpe? Svar 1: Her er drivstoffpumpetrykket og hvordan du også utfører testen ...

2000 Ford Expedition Heater

Prøver fortsatt å finne ut om varmeren min er på 2000 Ford-ekspedisjonen min. Så jeg spylte allerede kjernen, byttet termostat. Og bare sjekket blandedøren min og ...

Skiftenøkkellyset tennes mens jeg kjørte

Skiftenøkkellyset tennes mens jeg kjørte. Svar 1: Dette lyset tennes når det er et problem med den elektriske gasspaken på drivverket ...

2004 Mazda MPV girkasse

Overføringen skifter ordentlig og glir ikke i det hele tatt, men det er litt stamming i den eller en slags bukk av og til. Jeg har lest flere ...

Hvordan skifte ut en varmekjerne

Hvordan skifte ut en kjernekilde for bilvarmer

Erstatning Av Kjølevæsketemperaturføler

Erstatning Av Kjølevæsketemperaturføler

Starterstafettsted?

Kontrollert relé hvor startmotoren befinner seg. Svar 1: Startreleet er i batterikoblingsboksen, som vist nedenfor: pbrimg src ...

2000 Chevy Cavalier Tap av kraft = problemer

Ok, så her er problemet mitt ... bilen min starter fint uten problemer. Jeg setter bilen i kjøring og starter på veien. My Service Light dukker opp som ...

EGR-ventil

Min varebil går til tøffe tøyler og vil stanse noen ganger. Det kjører fint med vanlige hastigheter, men hvis jeg går inn i det, nøler det, men samtidig ...