4l80e overføringstemperaturfølerproblem

Overføringstemperaturføler er ny erstattet intern og ekstern ledningsnett. Kan ikke kvitte meg med kodene 58 59 overføringstemperaturføler ...