2000 Ford Explorer oljepumpe

Hvor er oljepumpen på en 2000 Ford Explorer med en v6 4.0 sohc. Svar 1: Det er inne i veivhuset, se nedenfor for fjerning av oljepumpe ...

1997 Ford Explorer oljepumpe

Hvor ligger oljepumpen. Svar 1: Er dette 5.0? Du listet opp som en V8? Hvis dette er riktig, er oljepumpen i iolpannen, boltet til blokken ...

2001 Jeep Cherokee oljepumpe

Oljetrykkmåleren min faller til 0 ved rødt lys og stoppskilt. Det er ingen banking og motoren går fortsatt bra. går dette oljepumpen min ut og hvis ...

Chevy S-10

Hvor er oljepumpebryteren på en 2001 Chevy S10. Svar 1: MOTOROLJETRESENSOR ELLER BYTTEVERKTØY KREVES J 41712 Oljetrykk ...