Slik løser du ingen luft som kommer fra luftene

Slik løser du ingen luft fra dashbordventilene