Hvordan masseluftstrømssensorer fungerer

Hvordan bilmotorer fungerer som luftstrømssensorer

Koblingsskjema for 2002 Dodge Stratus r / t

Hei, jeg kjører en 2002 Dodge Stratus RT, og jeg trenger et diagram eller en rekkefølge der ledningene er koblet til masseluftstrømssensoren. Enten ved ...

2001 Toyota Corolla masseluftstrømssensor

Nylig har Toyota minkt bensinkjøring og mye mindre fart som før. Så jeg tok den med til min lokale Toyota for å få en melodi, de ...

Masseluftstrømssensorproblemer

Min 528i fra 1998 vil ikke kjøre med en maf koblet til. Har en ny, vil fortsatt ikke kjøre med MAF plugget inn. Sjekket for hull eller lekkasjer, ingen. Eventuelle ...