Hvordan sjekke for antennelsesgnist

Hvordan teste gnistsystemet til bilmotoren