Hvordan tømme og skylle et kjølesystem

Hvordan tømme og skylle bilmotoren radiator kjølevæske