ABS Bremsing av hastighetssensortesting

Hvordan teste en ABS-hastighetssensor for bil